SEÇ BİSİKLETİ KEŞFET AKŞEHİR’İ

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Akşehir Belediyesi ile Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) işbirliğinde “Bisikletten Akşehir Manzaraları” konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Ekim 2021

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Akşehir  Belediyesi ile Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) işbirliğinde “Bisikletten Akşehir Manzaraları” konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek. “Seç bisikleti keşfet Akşehir’i” sloganıyla başlatılan yarışmanın detaylarını sizinle paylaşıyoruz;
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
Yarışma Adı: “Bisikletten Akşehir Manzaraları” fotoğraf yarışması.
Yarışma Amacı:
Avrupa hareketlilik haftası 2021 yılı sloganı olan “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” kapsamında
Akşehir’de bisiklet kullanımını teşvik etmek,
Bisikleti fotoğraf sanatı ile birleştirmek,
Akşehir’de bisikletli ulaşıma ve güvenliğe dikkat çekmek,
Kent içinde otomobiller sebebiyle bisikletlilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirmek,
Bisiklet kültürünü artırmak ve bu konuda farkındalık artırmak
Amaçlanmaktadır.
Yarışma Organizasyonu
Bu yarışma Akşehir Belediyesi ve Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) tarafından organize edilip yürütülmektedir.
kultur@aksehir.bel.tr
Yarışmanın şekli ve türü:
“Bisikletten Akşehir Manzaraları” fotoğraf yarışması tek aşamalı, yerel, ücretsiz bir fotoğraf yarışmasıdır.
Yarışmaya Başvuru Koşulları
Yarışmaya Katılım Ücretsizdir.
Yarışmaya alt yaş sınırı olan 14 yaşından gün almış ve daha büyük yaştaki vatandaşlar katılabilir.
Yarışma 18/09/2021-15/10/2021 tarihleri arasında çekilen fotoğraflar ile yapılacaktır.
Her yarışmacı en fazla 3 adet fotoğraf ile yarışmaya katılabilecektir.
Yarışmaya gönderilecek eserler Akşehir ilçe sınırları içerisinde çekilmiş olmalıdır. Ayrıca Akşehir ilçe dışında ikamet eden vatandaşlar yarışmaya katılamazlar.
Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar cep telefonu, fotoğraf makinesi veya drone ile çekilebilir.
Yarışmaya katılan fotoğraflarda siyah-beyaz veya renkli sınırlandırması yoktur.
Fotoğraflar belge özelliğini taşıyacağından, fotoğrafın orijinalini bozmayacak şekilde, renk, kontrast ve ışık ayarlaması dışında herhangi bir dijital müdahale ve manipülasyon kabul edilmeyecektir. Fotoğrafta var olan bir obje silinmeyecek, yeni bir obje eklenmeyecektir.
Fotoğrafların kenarlarında boşluk, isim, amblem ve paspartu kullanılmayacaktır.
Daha önce başka yarışmalarda ödül almış fotoğrafların katılımı kesinlikle yasaktır.
18 yaş altı katılımcıların yerine Veli/Vasisi başvuru yapması gerekmektedir. 18 yaş altı yarışmacı adına başvuracağı bireyin bilgileri başvuru formunda doldurulmalıdır.18 yaş altı yarışmacılar kendileri başvuru yapmaları halinde başvuruları geçerli sayılmayacaktır.
Bu yarışmaya katılan ve dereceye giren fotoğraflar, Akşehir Belediyesi arşivinde saklanacak, ücretsiz sergilenebilecek, Akşehir Belediyesi’nin kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı / katılımcı adı belirtilmek şartıyla kullanılabilecektir. Bunun için ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
Katılımcı; dereceye giren ve yarışmaya gönderilen tüm fotoğrafların Akşehir Belediyesi’ne ait tüm yayınlarında kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve yarışmaya katılan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Akşehir Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Akşehir Belediyesi ile fotoğrafçıya/katılımcıya aittir.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabuller dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Bu değişim diğer katılımcılar için bir hak kazanımı olamaz.
Yarışmaya katılan yarışmacılar, katılım formuna gerek kalmaksızın belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
Yarışma şartnamesi oluşacak hatalara karşı diğer katılımcıları korumak amacıyla Akşehir Belediyesi tarafından güncellenebilir.
Ödül alan fotoğraflar Akşehir Belediyesi’nin web adresleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır.
Düzenleme Kurulu Yarışma Şartnamesinde gerekli gördüğü durumda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Yarışmaya Başvuru Şekli.
Yarışma başvuruları 18 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olup https://forms.gle/tT6hGxRWdD5HwE3m8 adresinden yapılacaktır. Başvurular sadece https://forms.gle/tT6hGxRWdD5HwE3m8  üzerinden yapılacak olup, elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Ödüller ve Verilme şekli
Birincilik Ödülü : 1 adet Bisiklet + Bisiklet kaskı
İkincilik Ödülü  : 1 adet Bisiklet + Bisiklet kaskı
Üçüncülük Ödülü : 1 adet Bisiklet + Bisiklet kaskı
Düzenleme Kurulu ve Jüri Üyeleri
Düzenleme Kurulu
İbrahim ÖNCEL              //  Akşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü
Yusuf KEZER            //  AKFAD Başkanı
Jüri Üyeleri
Dr. Salih AKKAYA// Akşehir Belediyesi Başkanı
İbrahim ÖNCEL // Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Berna BÜYÜKERDEM// Fotoğraf Sanatçısı, AKFAD
Celil GEÇER// Fotoğraf Sanatçısı, AKFAD
Cafer BARIŞ // Fotoğraf Sanatçısı, AKFAD
Raportörler
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD)
Yarışma Takvimi
Yarışma Başlangıcı: 18 Eylül 2021
Yarışma Bitişi: 15 Ekim 2021 saat 23.59 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi: 19 Ekim 2021
Sonuçların açıklanması: 20 Ekim 2021
Ödül töreni: 21 Ekim 2021
10) Yarışma Sekretaryası/İletişim:
Akşehir Belediyesi, Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
444 9 153 – 0(332) 813 52 91
www.aksehir.bel.tr          kultur@aksehir.bel.tr

https://www.aksehirpostasi.com/