AKŞEHİR ONUR GÜNÜ

Sevr Antlaşması ile, Akşehir İtalyanlar tarafından işgal edilir. İtalyanlar hıristiyan mahallelerindeki evlere yerleşirler. Ancak işgal günleri uzun sürmez. ÇINARALTI MESCİDİ avlusundaki çınarın üstünde yuvalanan leyleğe ateş eden İtalyanların silah seslerini duyan halk sokağa fırlar. Bunu bir ayaklanma sanan işgal kuvvetleri toparlandıkları gibi şehri terk ederler. Ancak Anadolu’nun topyekûn kurtuluşu bu kadar kolay olmayacaktır.

MUSTAFA KEMAL kumandasındaki ordu, Kurtuluş Savaşı’nı, halkla birlikte büyük sıkıntılar içinde sürdürecektir. Sakarya Meydan Muhabereresi’nden sonra 18 Kasım 1921’de Garp Cephesi Karargâhı Akşehir’e nakledilir. 24 ağustos 1922’ye kadar sürecek olan dokuz ay on günlük sürede taarruz hazırlıkları Akşehir’den yönetilir, planlar burada yapılır. Akşehir ve köylerine birlikler yerleştirilir. Kumandan İSMET İNÖNÜ PAŞA TBMM’ den ve BAŞKOMUTAN MUSTAFA KEMAL PAŞA dan aldığı emirlerle “BÜYÜK TAARRUZ” un hazırlıklarını 9 ay boyunca Akşehir’ de yapar. Akşehir, bir anlamda sinesinde Büyük Taarruz’u doğuma hazırlar. Garp cephesi komutanı Mirlay İsmet Bey bu sürede sürekli Akşehir’de kalır. MUSTAFA KEMAL PAŞA’da hazırlıkları kontrol etmek için defalarca Karargâha gelir. 1922 yılının 28 Temmuz günü bir futbol turnuvası bahane edilerek bütün ordu komutanları Akşehir’de buluşur ve son hazırlıklar gözden geçirilir. Nihayet ağustos sonunda taarruza karar verilir. 24 Ağustos 1922 günü sabahı ordu harekete hazırdır. İplikçi Camiinde mevlüt okutulup namaz kılınır, Nasreddin Hoca’nın Türbesi ziyaret edilir. MUSTAFA KEMAL ve ordusu Akşehirlilerin alkış ve dualarıyla cepheye uğurlanır.

Ünlü yazarımız, hemşerimiz Merhum TARIK BUĞRA, KÜÇÜK AĞA romanında işte o günlerin Akşehir’ini anlatmıştır. 24 Ağustos her yıl AKŞEHİR ONUR GÜNÜ olarak coşkuyla kutlanır. O umut yüklü mücadele günlerinin anısına GARP CEPHESİ KARARGAH BİNASI bugün aynı isimle Müze olarak hizmet vermektedir.