T  Ü  R  K  Ü  L  E  R

ENTARİSİ AKTANDIR

Derleyen : Ali Canlı

Notalayan : Ali Canlı

Kaynak Kişi : Fakçı Mehmet Sarıgöl

Entarisi aktandır
Aman ne gelirse Hak’tandır
Benzim sararmış solmuş
Oda ağlamaktandır
Yazım kaderim böyle
Zalim babana söyle
Çarşıda gezen oğlan
Aman kakülü güzel oğlan
Babam sana vermiyor
Bin lira kazan oğlan
Asmadan üzüm aldım
Aman annenden izin aldım
Eğer baban vermezse
Damları göze aldım

 

KARANFİLSİN BİBERSİN

Derleyen : M. Sarısözen

Notalayan : M. Sarısözen

Kaynak Kişi :Aziz Perkin,Şakir Güleroğlu

Karanfilsin bibersin amanın aman
Hele yar serbestsin aman
Elalemden dilbersin aman aman
Boğaz da bağın al olur
Yar seni seven delolur aman
Boğaz da bağın yeşilden
Ayırdılar eşimden aman
Karanfilsin tarçınsın amanın aman
Hele Yar kostaksın aman
Elalemden hırçınsın aman aman
Karanfilsin top gülsün amanın aman
Hele yar serbestsin aman
Koy gönlüm biraz gülsün aman aman

 

GELİN GELİN ALLI GELİN

Kaynak Kişi:Dağlı İbrahim

Gelin gelin allı gelin has gelin
Ak elinde ben olayım tas gelin
Kalbindeki tasaları kes gelin
Ölmeyince sakın yardan ayrılma

Gelin güzel amma azıcık bönce
Gelinin beli zekirden ince
Dayanamazlar gelin seni görmeyince
Ölmeyince sakın yardan ayrılma

Ay ile gün doğdu ucadan
Şavkı vurdu pencereden bacadan
Uykusuz kaldın gelin geçen geceden
Ölmeyince sakın yardan ayrılma

Bir kuşum var uçuyor havada
Yavruları yalnız kalmış yuvada
Yeni gelinler kahve kavurur
Çıngırdaklı mıngırdaklı tavada

 

TAHİROĞLU

Kaynak Kişi:Veli Çavuş

On iki yaşımda da binerdim taya
Minnet etmezdim ağaya beye
Bizi yaman bildirmişler ulu devlete
Adım Tahiroğlu da duydun mu vezir

Adım Tahiroğlu derler de sarp da yolum var
Ağır meclislerde tatlı dilim var
Benim şu memlekete yüz bin kanım var
Adım Tahiroğlu da duydun mu vezir

 

KARŞIDAN GEL GÖREYİM

Derleyen : Ali Canlı

Notalayan : Ali Canlı

Kaynak Kişi : Fakçı Mehmet Sarıgöl

Karşıdan gel göreyim
Eline gül vereyim
Yalancısın sevdiğim
Nasıl gönül vereyim
Ay güzelim vay sürmelim
Sana diyorum sana
Kaş altından bakıyon
Küstün mü yarim bana
Yolda buldum çorabı
Oldum aşkın türabı
Akranların evlenmiş
Yaz annene cevabı
Armudun dayağına
Oturdum koyağına
Oğlan güzel olursa
Kız gider ayağına

 

AKŞEHİRİN ARDI DAĞLAR

Güfte: Ahmet Çuhacı

Notalayan:Şahabettin Genç

Akşehirin ardı dağlar
Akşehirin ardı dağlar
Koyvermezki beni yollar
Yeşil mavi güllü bağlar
Sar tütünü düş yollara
Sar yükünü düş yollara
Gelinim var iki canlı
Günlerde karardı kaldı
Gelinimde gözüm kaldı
Sar tütünü düş yollara
Sar yükünü düş yollara
Durulurmu buralarda
Yarim nerde kızım nerde
Su bulanık derelerde
Sar tütünü düş yollara
Sar yükünü düş yollara

 

AY OĞLAN

Derleyen : Ömer Öner

Notalayan : Ömer Öner

Kaynak Kişi : Mehmet Şehir

Ay oğlan arsız oğlan
Meyvasız yarsız oğlan
Kalaysız kaba benzer
Dünyada yarsız oğlan
Haydi yarim kaya başına kaya başına
Al beni yanına yanı başına
Mendilim benek benek
Ortası çark-ı felek
Yazı beraber geçirdik
Kışın ayırdı felek
Haydi yarim merdolsun merdolsun
Eller sevsin yüreğine derdolsun
Mendilim turalıdır
Sevdiğim buralıdır
Geçme kapım önünden
Yüreğim yaralıdır
Haydi yarim ceviz içi ceviz içi
Ben ağlarım bir tanem senin için

 

YÜZ DİRHEMDİR

Derleyen : M. Sarısözen

Notalayan : M. Sarısözen

Yüz dirhemdir de vay guşağımın şeridi aman
Yüreğimde de yağ kalmadı eridi aman
Telli tavşan da vay seker gelir ovadan aman
Nerden gelir de vay sevdiğim kömeden aman

 

GELİN İLE KIZIN ATIŞMASI

Kaynak Kişi:İsmail Çavuş

Biz kızla bir gelinin cengi var
Bilemedim hangisinin dengi var
O kızda bir ak sırmalı süngü var
Çeker süngüsünü yare saldırır
Suya gider sağ elinde tası var
Tasının içinde üç elması var
Bir kız ile bir gelinin nesi var
İkisi de bir oğlanın üstüne

(Gelin)
Gelin der ki ben yaylama göçeceğim
Karlı buzlu soğuk sular içeceğim
Bir gün olup yar uğruna geçeceğim
Ellenmiş kovanda sırlı balım var

(Kız)
Kız der ki ben yaylamı yayladım
Çıktım yükseğine gönlüm eğledim
Gelin sen de böyle yalan söyledin
Ellenmiş kovanda sırlı bal mı olur hey

(Gelin)
Gelin der ki ululardan uluyum
Erginlerin yaranıyım kuluyum
Yedi yıldır oğul veren arıyım
Peteklerde dolu balım var benim

(Kız)
Elmanın eyisini yüke tutarlar
Çarığın çürüğün seçip atarlar
Kız ile gelini bir mi tutarlar
Var git gelin var git oğlan benimdir

(Gelin)
Gelin der ki kalk gidelim pazara
Selvi boyu gösterelim nazara
Ergini mi alırlar yoksa hamı mı
İki meyve götürelim bir ara

(Kız)
Kız da der ki kalk gidelim pazara
İnce beli sıktıralım hizara
İki tabak gül gönderem pazara
Solmuşunu mu alırlar yoksa solmamışını mı

(Kız)
Kınalar yakışmış eline
Erbişim kuşak sar ince beline
Bir tutam gül ver birinin eline
Açılmışı mı alırlar yoksa goncasını mı

(Gelin)
Gelin de der ki bir dumanlı başım var
Kara göz üstünde hilal kaşım var
A kız senin de bir gecelik işin var
Devresi gün kervan geçer yol olur

(Kız)
Kız der ki bizim ile yağmur yağma mı
Beni gören yiğit boyun eğme mi
O bir gece bin geceye değme mi
Kız alanlar nergiz alır gül alır

 

GADİFEM GARA GATLI

Derleyen : Ömer Öner

Notalayan : Ömer Öner

Kaynak Kişi : Hakkı Erkut (Bandocu Hakkı)

Gadifem gara gatlı
Bağrımda iğne saplı
Git oğlan sana varmam
Baban eski çoraplı
Havalı yar havalı yar
Ağlarım yana yana ne çare vay
Pancarım sıra sıra
Oturdum arasına
Gümüş kemer isterim
Pancarın parasına

 

GARİP ÇOBAN

Derleyen : Şebabettin Genç

Notalayan : Ömer Öner

Kaynak Kişi : Keziban Genç

Çobanı kayadan hey aman indiremedim
Yönünü yönüme döndüremedim hey aman
Garip çobanım hey aman
Ovalara yabanım
Çobanın giydiği hey aman deriden çarık
Üşümüş soğuktan hey aman elleri yarık
Garip çobanım hey aman
Ocaklara yabanım
Çobanın güttüğü hey aman kınalı kuzu
Geçirmiş kışı da hey aman unutmuş yazı
Garip çobanım hey aman
Evlere yabanım

 

EMMİLER EMMİLER

Derleyen : M. Sarısözen

Notalayan : M. Sarısözen

Emmiler emmiler de hey aman
Türkmen emmiler vay vay
Uzun entarili solma da yenliler
Hey aman solma da yenliler
Tepeler tepeler de hey aman
Yüksek tepeler vay vay
Oralara yağmur yağar buralara serpeler
Hey aman buralara serpeler
Kaleden kaleye de hey aman
Urgan gererler vay vay
Urganın üstüne dürüleri sererler
Hey aman dürüleri sererler

 

ELİNDE SAZI

Kaynak Kişi:Fakçı Mehmet Sarıgül

(hey) Elinde sazı
Gel bazı bazı
Hayinin kızı
Etme bu nazı

Derim anam derim
Evde bal var derim
Alır alır yerim
Susuz yandım derim

(hey) Elinde divan
Geliyor civan
Ağlama güzel
Olursun ziyan

Derim anam derim
Evde bal var derim
Alır alır yerim
Susuz yandım derim

(hey) Elinde cura
Gel bura bura
Geliyor güzel
El vura vura

Derim anam derim
Evde bal var derim
Alır alır yerim
Susuz yandım derim

KICILAR KAVAK KICILAR

Derleyen : M. Sarısözen

Notalayan : M. Sarısözen

Kaynak Kişi : Şakir Güleroğlu

Kıcılar kavak kıcılar
Kına getirir hacılar
Gelmez olsun da kınacılar
Var evimiz var şen kızımız şen anam hey
Kızın anası hey melul anası hey
Kız sana misafir bugün akşamlık yarın öğlenlik
Atladı geçti ırmaktan
Yüzüğü düştü parmaktan
Eloğluna yalvarmaktan
Var evimiz var şen kızımız şen anam hey
Atladı geçti eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Gelin evler yakışığı
Var evimiz var şen kızımız şen anam hey

 

DURNAM GELİR YATA KALKA

Derleyen : Ali Canlı

Notalayan : Ali Canlı

Kaynak Kişi : Fakçı Mehmet Sarıgöl

Şöyle de gel aman böyle de gel aman
Üveyk gözlüm gel aman
Altın dişlim gel aman
Sırma da saçlım gel aman
Durnam gelir yata kalka
Boğazında gümüş halka durnalar hey
Ufacık durnam kon
Evlek kestim kon
Saröküz kestim kon
Bir de bizim ovalara kon
Durnamın kanadı yeşil
Güneş vurmuş ışıl
Durnamın kanadı beyaz
Geceler gündüz ayaz

 

BİR SABAHTAN YOLUM DÜŞTÜ GEDİLE

Derleyen : M. Sarısözen

Notalayan : M. Sarısözen

Kaynak Kişi : Vasfiye Baransel
Bir sabahtan yolum düştü Gedil’e
Gelin atmış siylerini beline
Düşüvermiş yaylaların yoluna
Gitme yarim yayla zamanı değil
Gökyüzünde perem olmuş bulutlar
İki güzel bir kapıyı kilitler
Vadeli vadesiz ölen yiğitler
Gelme ecel ölüm zamanı değil

 

ÜÇ TÜRKOĞLU

Derleyen : Ömer Öner

Notalayan : Ömer Öner

Kaynak Kişi : Mehmet Şehir

Üç Türkoğlu gelir gider kargılı aman
Siyah saçlar sırma ilen örgülü aman
Erisin dağların karı erisin aman
İflah olmaz sen bu dertten ölürsün aman

KARTAL KUŞUN KANADINDA AL OLUR

Derleyen : Ali Canlı

Notalayan : Ali Canlı

Kaynak Kişi : Tacettin Biricik

Kartal kusun kanadında al olur aman
Bekar kızın yanakları aman da al olur
Üç senemiz otuzaltı ay olur aman
Ördeğim gölüne girmeye geldim
Civanım yüzünü görmeye geldim
Kaynar cezve gibi kaynadım coştum aman
Kendi yağım ile kavruldum piştim
Kıymetim bilmeyen kimseye düştüm aman
Herkes yarini almış gider bahçeye aman
Ben derdimi çıkınladım bohçaya
Şimdi rağbet güzel ile ahçaya

 

AY OĞLAN

Derleyen : Ömer Öner

Notalayan : Ömer Öner

Kaynak Kişi : Mehmet Şehir

Ay oğlan arsız oğlan
Meyvasız yarsız oğlan
Kalaysız kaba benzer
Dünyada yarsız oğlan
Haydi yarim kaya başına kaya başına
Al beni yanına yanı başına
Mendilim benek benek
Ortası çark-ı felek
Yazı beraber geçirdik
Kışın ayırdı felek
Haydi yarim merdolsun merdolsun
Eller sevsin yüreğine derdolsun
Mendilim turalıdır
Sevdiğim buralıdır
Geçme kapım önünden
Yüreğim yaralıdır
Haydi yarim ceviz içi ceviz içi
Ben ağlarım bir tanem senin için

 

KANTAROĞLU

Kaynak Kişi:Veli Çavuş

Kır ata döktüreyim gümüşten başlık
Sofranın başında oldu bir piçlik
Al ilen avlanması ne güçtür
Al ilen avlandım der Kantaroğlu

Kır atım tavlada eşinir
Kolları bağlı kardeşlerim düşünür
Kanlı kanlı ölülerimiz taşınır
Al ile avlandım der Kantaroğlu

 

BİR SABAHTAN YOLUM DÜŞTÜ GELİNE

Kaynak Kişi:M.Sarısözen

Notalayan : M. Sarısözen

Bir Sabahtan Yolum Düştü Geline
Gelin Atmış Siylerini Beline
Düşüvermiş Yaylaların Yoluna
Gitme Yarim Yayla Zamanı Değil

Gökyüzünde Perem Olmuş Bulutlar
İki Güzel Bir Kapıyı Kilitler
Vadeli Vadesiz Ölen Yiğitler
Gitme Yarim Yayla Zamanı Değil